Kollektivtrafik

För många stockholmare och andra som arbetar i staden är kollektivtrafiken en förutsättning för att ta sig till jobbet eller till skolan. Därför arbetar vi målmedvetet och långsiktigt med att förbättra framkomligheten för bussarna i staden. Genom att kombinera flera små och stora åtgärder strävar vi efter att kunna korta restiderna och öka pålitligheten för våra kapacitetsstarka färdmedel som buss och spårbunden trafik.

Aktuella projekt

Ökad framkomlighet för stombussarna

Under 2016 har arbetet fortsatt med att förbättra framkomligheten för stombussarna, för att öka framkomligheten och regulariteten. Tidigare har vi genomfört åtgärder för stombuss 1 och 4 och under 2016 har förbättringar för stombuss 2 och 3 gjorts. Vi har skapat fler busskörfält och prioritering vid trafikljus. Vi har flyttat eller tagit bort parkeringsplatser och ökat övervakningen av felparkerade fordon. Med dessa och andra åtgärder beräknar vi ha kunnat minska restiden med så mycket som 10 procent på vissa sträckor, som inte berörs av slussen-ombyggnaden.

Vad gäller linje 4 har vi lyckats få ner restiden med 5–6 minuter per riktning och för en genomsnittlig resa med två minuter. För linje 1 är motsvarande restidsförkortningar 4 minuter per riktning.

För dig som pendlar med buss till jobbet varje dag betyder det mycket att vi undersöker varje möjlighet som finns för att förkorta din restid. Det ska också vara bekvämt att åka buss – så för att minska trängseln ombord har SL/Trafikförvaltningen bidragit genom att införa kompletterande förbättringar. De har optimerat tidsintervallen mellan bussarna så att de avgår i ett jämnare flöde. Det leder till kortare väntetid och minskad trängsel ombord. På vardagarna öppnar de extra dörrpar ombord för att kunna släppa av och på fler resenärer fortare. För att minska antalet stopp har de också tagit bort ett mindre antal hållplatser som tidigare har stått för tätt. Tillsammans jobbar vi vidare med att hitta nya sätt att minska restiden, förbättra pålitligheten och att öka framkomligheten.

Förslag till framkomlighetsåtgärder för stombusstrafiken med fokus på bussarna utanför tullarna har tagits fram under 2016.

Andra infrastrukturprojekt

Förutom att utveckla infrastrukturen kring stadens buss- och spårvagnstrafik är Stockholms stad också en aktiv samarbetspartner i flera större infrastrukturprojekt. Till exempel är vi med i planeringen för utbyggd tunnelbana till Gullmarsplan, Nacka, Hagastaden och Barkarby samt tvärbanans utbyggnad mot Kista och Helenelund.

Inför din kollektivtrafikresa

Genom att planera din resa blir den mer effektiv. Då kan du bestämma om du ska byta mellan olika alternativ för kollektivtrafik. Det kanske även visar sig att det är bättre att gå en bit av sträckan eller att ta cykeln till tunnelbanan.

SL:s reseplanerare är ett alternativ du kan använda dig av för planera din resa när du ska resa kollektivt.
sl.se

På trafiken.nu hittar du aktuell trafikinformation när det är problem att ta sig fram på stadens gator och vägar. Framför allt är det större trafikstörningar som visas där.

Trafiken.nu