Gång

Stockholm är en fotgängarstad. Trettioåtta procent av alla resor i staden görs till fots, vilket är en hög siffra internationellt sett. Vår täta och funktionsblandade innerstad, med korta avstånd är en av anledningarna till det.

Stockholmare har som regel nära till kollektivtrafiken, som man oftast går till. Det gör att de korta gångresorna i anslutning till resorna med kollektivtrafiken är en stor andel av gåendet i staden.

Oavsett hur långt man går vill man som fotgängare gå i miljöer som känns trygga, attraktiva, framkomliga och överskådliga.

När Stockholm växer kommer trängseln i stadens trafiksystem att öka. För att alla ska kunna komma fram satsar staden på att förbättra förutsättningarna för de kapacitetsstarka trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik.

I stan utan min bil

I stan utan min bil är en bilfri dag i Stockholms city och Gamla stan som arrangeras av Stockholms stad söndagen den 17 september mellan klockan 09.00 och 18.00.

På Strömgatan och Mäster Samuelsgatan bjuder Stockholms stad på spännande aktiviteter och tävlingar för både vuxna och barn, mellan klockan 11.00 och 17.00. Under dagen kommer representanter från staden att berätta om olika satsningar på hållbara transportmedel.

Syftet med I stan utan min bil är att ge stockholmarna en uppfattning om hur deras stad skulle kunna se ut med färre bilar och få möjlighet att uppleva staden på ett annat sätt, men även väcka tankar och skapa diskussion.

Genom stadens olika satsningar på hållbart resande hoppas vi uppmuntra människor att kombinera olika transportmedel på ett så smart och hållbart sätt som möjligt. På så vis kan vi skapa en mer levande, trivsam, hälsosam och framkomlig storstad.

I stan utan min bil är en av aktiviteterna som vi på trafikkontoret arrangerar under den Europeiska trafikantveckan som pågår mellan 16-22 september.

Läs mer och se program på: stockholm.se/istanutanminbil

ISUMB_SDM

Sommargågator, pop up-parker och sommartorg

Under sommaren 2017 har flera gator gjorts om till sommargågator, fler pop up-parker har etablerats både i innerstaden och ytterstaden och för första året har även sommartorg etablerats i ytterstaden. Alla sommargågator, pop up-parker och sommartorg finns på plats fram till och med mitten av september. Läs om alla platser som gjorts om till trivsammare vistelsemiljöer.
Levande Stockholm

Tack för att du cyklar och går

Staden växer och snart behöver en miljon stockholmare kunna röra sig mellan hem, jobb och skola. När du cyklar, går eller åker kollektivt bidrar du till rymligare gator, en bättre miljö och ett trevligare Stockholm. Dessutom får du möjlighet att uppleva vår vackra stad.

Mellan den 24 april och den 7 maj genomförde Stockholms stad en kampanj för att fler ska se möjligheterna med att cykla och gå i Stockholm. Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län genomförde vi dessutom en aktivitet den 4 maj, som en del i kampanjen.

Under eftermiddagen fanns representanter för staden på plats vid Norr Mälarstrand, Raoul Wallenbergs torg, Götgatan eller Älvsjö station för att diskutera gång och cykel. Eftermiddagen gav många intressanta samtal och vi tackar alla som kom förbi för kloka synpunkter och idéer.

Gångplan

Staden har tagit fram en gångplan. Syftet med gångplanen är att tydliggöra vad som bör göras för att ha kvar Stockholms goda förutsättningar för gångtrafik inom de områden där vi kan bli bättre. Läs gångplanen här!

Inför promenaden

Tips till fotgängaren

Vill du gå långt eller kort, till exempel en lång helgpromenad till muséet eller en kortare tur från jobbet? Välj bland 19 gångstråk i och runt Stockholms stad.
Gångstråk Stockholm

Gå enkelt och säkert

Mörkret ska inte få hindra dig att från att promenera i staden. Med bra belysning ser du vad som händer runt omkring dig och du känner dig tryggare. När vi lyser upp staden blir fler bekväma med att gå där och staden blir mer levande.
Kvällsbelysning