Cykel

Stockholm blir en allt mer cykelvänlig stad, och vi gör en rad satsningar för att det ska bli ännu enklare och säkrare att cykla i staden. Vi bygger ut, bygger ihop och bygger om cykelvägnätet för att fler ska cykla.

I stan utan min bil 17/9

ISUMB_SDM

Söndagen den 17 september genomfördes I stan utan min bil. Under en dag skapade vi möjligheten att få uppleva city på ett nytt sätt. På Strömgatan och Mäster Samuelsgatan var det fullt program med aktiviteter för alla åldrar.

I stan utan min bil är en av aktiviteterna som Stockholms stad arrangerar under den Europeiska trafikantveckan som pågår mellan 16-22 september. I år genomfördes I stan utan min bil för tredje året i rad. Nytt för i år var att det bilfria området utökades med Bibliotekstan.

Syftet med I stan utan min bil är att ge stockholmarna en uppfattning om hur deras stad skulle kunna se ut med färre bilar och få möjlighet att uppleva staden på ett annat sätt, men även väcka tankar och skapa diskussion.

Genom stadens olika satsningar på hållbart resande hoppas vi uppmuntra människor att kombinera olika transportmedel på ett så smart och hållbart sätt som möjligt. På så vis kan vi skapa en mer levande, trivsam, hälsosam och framkomlig storstad.

Tack för att du cyklar och går

Staden växer och snart behöver en miljon stockholmare kunna röra sig mellan hem, jobb och skola. När du cyklar, går eller åker kollektivt bidrar du till rymligare gator, en bättre miljö och ett trevligare Stockholm. Dessutom får du möjlighet att uppleva vår vackra stad.

Mellan den 24 april och den 7 maj genomförde Stockholms stad en kampanj för att fler ska se möjligheterna med att cykla och gå i Stockholm. Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län genomförde vi dessutom en aktivitet den 4 maj, som en del i kampanjen.

Under eftermiddagen fanns representanter för staden på plats vid Norr Mälarstrand, Raoul Wallenbergs torg, Götgatan eller Älvsjö station för att diskutera gång och cykel. Eftermiddagen gav många intressanta samtal och vi tackar alla som kom förbi för kloka synpunkter och idéer.

Bild på kampanjen Tack för att du cyklar och går 2017

 

Projekt som vi arbetar med just nu

I takt med att vi blir fler stockholmare blir vi också fler trafikanter som ska samsas om samma yta i trafiken. Därför vill vi göra det enklare och säkrare för dig som cyklar och ge mer plats för alla cyklister.
Fram till år 2018 investerar vi drygt en miljard kronor på cykling för att göra det lättare att pendla med cykel och för att fler ska välja att ta cykeln, både längre sträckor och under större del av året. Målet är att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030.

Satsningen sker genom ett antal åtgärder på infrastruktur, i drift och på underhåll. Här är några exempel:

Läs mer om satsningen på cykling på stockholm.se/cykla och stockholm.se/cykelprojekt

Inför cykelturen

Du ska kunna planera din cykelresa enkelt och det ska vara lätt att hitta när du cyklar. Vi hjälper dig med cykelkarta, skyltar och cykelparkeringar. Dessutom finns ett antal cykelpumpar och cyklar att hyra runt om i staden.

Vi vill att det ska vara smidigt att cykla i Stockholm och att du ska känna dig säker, oavsett årstid. Därför satsar vi på att förbättra underhållet på stadens gång- och cykelbanor.